Teknisk info

ETTERBEHANDLING

Vi anbefaler at alle våre produkter etterbehandles med Jotun DRYGOLIN Nordic Extreme eller Jotun TREBITT Beis. Vedlikeholdsintervallet vil variere ut ifra hvilket system som blir valgt, se www.jotun.no/industri for oppdatert informasjon. Dette er viktig for å få dekket kappflater, spikerhull, eventuelle ujevnheter og riper påført kledningen under montering. Kappflater, endeved og eventuelle riper/skader påføres Jotun Visir 3-4 ganger vått i vått under, eller umiddelbart etter, montering.

Se for øvrig egen side med mer utførlig informasjon om etterbehandling og vedlikehold.

FARGER

Du kan få alle dekkende farger etter NCS- / NCS S-systemet. NB! Gjelder kun farger for utvendig behandling (eksteriørfarger).
Transparente farger tones i de fleste beisfarger fra Jotun Trebitt fargekart.

MALT (DEKKENDE) KLEDNING

BEISET (TRANSPARENT) KLEDNING