Teknisk info

ETTERBEHANDLING

Vi anbefaler at alle våre produkter etterbehandles med Jotun Drygolin Ultimat eller Jotun Trebitt beis. Vedlikeholdsintervallet vil variere ut ifra hvilket system som blir valgt, se www.jotun.no/industri for oppdatert informasjon. Dette er viktig for å få dekket kappflater, spikerhull, eventuelle ujevnheter og riper påført kledningen under montering. Kappflater,spikerhull, endeved og eventuelle riper/skader påføres Jotun Visir 3-4 ganger vått i vått under, eller umiddelbart etter, montering. Se for øvrig egen side med mer utførlig informasjon om etterbehandling og vedlikehold.

FARGER

Du kan få alle dekkende farger etter NCS- / NCS S-systemet. NB! Gjelder kun farger for utvendig behandling (eksteriørfarger). Transparente farger tones i de fleste beisfarger fra Jotun Trebitt fargekart.

MALT (DEKKENDE) KLEDNING

BEISET (TRANSPARENT) KLEDNING