Nyheter

Anlegg med produksjon av kledning etter PEFC skogstandard

14.10.20

PEFC skogstandard – kledning av bærekraftig skogbruk

I G3 Gausdal Treindustrier er vi opptatt av et bærekraftig skogbruk og benytter derfor kun tømmer som følger retningslinjene for PEFC skogstandard. Ved å kjøpe kledning av oss, kan du være trygg på at du får et PEFC-sertifisert og bærekraftig produkt. 

Hva innebærer PEFC-sertifisering?

PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification) er en ledende global allianse av nasjonale skogsertifiseringssystemer. Formålet med sertifiseringssystemene er å fremme en bærekraftig skogforvaltning. 

At tømmeret er PEFC-sertifisert betyr at skogsdriften følger 27 bærekraftige punkter. Blant punktene er hensyn til rovfugl under hogst, kontrollert kjøp og salg av tømmer og ikke minst gjenplantning etter hogst.

PEFC skogstandard og sertifisering


PEFC i Norge

I hvert medlemsland utvikles nasjonale PEFC skogstandarder, som må godkjennes internasjonalt. I Norge finnes et komplett sertifiseringssystem med regler for organisering, bærekraftig skogbruk, sporbarhet, logobruk og kontrollrutiner. 


Kortreist kledning av gran

I G3 Gausdal Treindustrier bruker vi kun tømmer fra gran i produksjonen vår. Dette har både geografiske og kvalitetsmessige årsaker. 

Våre produksjonsanlegg i Gausdal, på Jaren og på Fåvang har en perfekt plassering for optimal råvaretilgang – den saktevoksende innlandsgrana ligger «rett utenfor døra». Tømmerstokken transporteres i snitt i underkant av 6 mil, før den foredles ved ett av G3 Gausdal Treindustrier sine anlegg. 

Innlandsgran har tette årringer og er et optimalt utgangspunkt for trelast og kledning av høy kvalitet. Gran har gode fuktavvisende evner og er enkel å overflatebehandle.


Benytter hele tømmerstokken 

Hos G3 Gausdal Treindustrier utnytter vi 100% av tømmerstokken. Godt over 50% av stokken blir til trelast, mens resten blir til mange ulike biprodukter. Ulike typer flis brukes eksempelvis i produksjon av isolasjon hos Hunton Fiber, til plater hos Forestia, til fremstilling av vaniljeessens hos Borregaard og til strø i husdyrhold. En del av flisen og barken brukes også ved fyring i vårt eget biobrenselanlegg, der varmen utnyttes til å tørke trelast.


Kledning som varer

For mest mulig bærekraftig kledning er det ikke nok at produsenten av tømmeret følger norsk PEFC skogstandard. Kledningen må også ha en overflatebehandling som sikrer lange vedlikeholdsintervaller og lang levetid. Vær og klima blir stadig mer fuktig og ekstremt, og det gjør det viktig med god 4-sidig råtebeskyttelse. Hvis du velger ULTIMALT får du en råtebeskyttet, grunnet og malt eller beiset kledning som kan stå inntil 5 år før den må overmales. Etter at du da har tatt det siste toppstrøket, har du en vedlikeholdsvennlig kledning som varer i generasjoner. 

 

ULTIMALT-forhandlere

 


Les også: