ULTIMALT PROFF 10

ULTIMALT PROFF 10 er et ferdig produkt og må behandles deretter.
Dette betyr et ekstra fokus på mottakskontroll, lagring, montering og etterbehandling.

 

MOTTAKSKONTROLL

 • Sjekk at leveransen stemmer med bestillingen:
  • Treslag / kvalitet / profil / dimensjon
  • Mengde
  • Farge og behandlingsmåte
  • Emballering og transportskader
 • Husk at når kledningen er montert, så er leveransen akseptert
 • Ved avvik eller spørsmål – kontakt forhandler for bistand

LAGRING PÅ BYGGEPLASS

 • Trelastpakkene må lagres tørt og luftig
  • Minimum 10 cm klaring fra terrenget
 • God tildekking er viktig for å hindre skitt og fukt
 • Behandle pakkene som «ferdig vare»

MONTERING ER ENKELT

 • Kledningen monteres i henhold til gjeldende standard for tømrerfaget og i tråd med
  SINTEF sine anbefalinger i Byggforsk-serien
 • Endeved og kuttflater behandles ved montering:
  • 3-4 strøk Visir oljegrunning vått-i-vått + to strøk DRYGOLIN Nordic Extreme
  • Ved temperatur under 0 grader brukes Jotun Visir klar oljegrunning + DRYGOLIN oljemaling. Følg påføringsanvisningen til malingen.
  • Både rull og pensel kan benyttes
 • Spesielt viktige forhold:
  • God lufting av kledningen
  • Unngå vannfeller mot vannbrett eller i skrue-/ spikerhull
  • God avstand til bakken
  • Transportskadet kledning sorteres bort eller utbedres

FESTEMIDLER

 • Festemidler må flukte med kledningens overflate!
  • Bedre kontroll med skruer
  • Med spikerpistol – vurder å justere ned trykk og etterspikre for hånd
 • Det anbefales festemidler klasse A2 eller A4 for å unngå avrenningsmerker
 • For et mest mulig ferdig utseende bør kledningen monteres med skruer (A4) med farget hode