Nyheter

Fabrikkbehandlet kledning - etterbehandling og vedlikehold

15.06.21

Fabrikkbehandlet kledning – etterbehandling og vedlikehold

Med fabrikkbehandlet kledning får du det best tenkelige utgangspunktet for lang levetid på kledningen til ditt bygg. Levetiden forlenges ytterligere av riktig etterbehandling og godt vedlikehold, men det er også noen viktige ting å passe på før, under og etter montering.

Før montering

Det viktigste du gjør med kledningen før montering er å lagre treet trygt og holde det unna fukt. Dette gjelder nedbør, men i høyeste grad også fukt fra bakken. Sørg for godt dekke og god luftsirkulasjon.


Under montering

Foreta enkel mottakskontroll før monteringen starter. Sjekk at du har fått riktig kledningsprofil og dimensjon, samt korrekt farge og behandlingsgrad. Montering må foregå etter gjeldende standard for tømrerfaget. Påse at spiker/skruer flukter med kledningen for å unngå spikerhull som må etterbehandles.


Etterbehandling

Første steg i etterbehandlingen skjer allerede ved montering. Endeved, kuttflater og skader må behandles umiddelbart. Anbefalte produkter til etterbehandlingen avhenger av hvilket behandlingsnivå det er på kledningen, og informasjon om dette finner du i FDV-dokumentasjonen til kledningen. Vi anbefaler bruk av produkter fra anerkjente leverandører.

Trinn to i etterbehandling er påføring av ett eller to strøk maling eller beis. Dersom kledningen er levert med ett strøk grunning, så trenger den to strøk maling/beis første påfølgende malesesong. Med ULTIMALT fra G3 Gausdal Treindustrier trenger du kun ett strøk maling eller beis. Vi anbefaler at du gjør dette så raskt som mulig, men du kan vente inntil fem år før det påføres. Drygolin Nordic Extreme eller Trebitt fra Jotun er våre anbefalte produkter til dette, eller tilsvarende produkter fra andre anerkjente leverandører.


Vedlikehold

Det anbefales årlig ettersyn og kontroll av kledningen for å vurdere tilstanden, og avdekke eventuelle behov for vedlikehold. Skruer og spikere må være forskriftsmessig festet til enhver tid.

ULTIMALT fra G3 Gausdal Treindustrier er laget for å være en vedlikeholdsvennlig kledning. Jotun-produktene som benyttes, Drygolin Nordic Extreme og Trebitt, har egenskaper som sikrer høy kvalitet på kledningen og som legger grunnlag for lange vedlikeholdsintervaller. Det er dog viktig å påpeke at vær og vind påvirker hvor ofte det er nødvendig å vedlikeholde kledningen.

Vi anbefaler at man i vedlikeholdet av ULTIMALT benytter produkter fra Jotun, eller andre anerkjente leverandører.

 

ULTIMALT-forhandlere

 


Les også: