Proff

FABRIKKMALT UTVENDIG KLEDNING

Vi produserer alle trelastprodukter i gran og satser sterkt på videreforedling på våre anlegg.
I Gausdal produserer vi ULTIMALT i Europas råeste fabrikk for overflatebehandling av utvendig kledning.