Etterbehandling og vedlikehold

Ultimalt kledning er råtebeskyttet, grunnet og fabrikkmalt ett strøk med Jotuns absolutte premiumprodukter. Grunnlaget for yttervegger som varer i generasjoner er derfor det aller beste. Likevel krever dette at du følger noen enkle, men viktige råd. Disse finner du under.

Maling/beising av endeved, kappflater, spikerhull og andre småskader etter snekkeren bør da overmales snarest mulig for å forhindre senere fuktskader. Vi anbefaler at det utføres så snart det er varmt og tørt nok i forhold malingsleverandørens anbefalinger.

Resten er godt beskyttet, men bør behandles med et siste toppstrøk innen to år. Vi anbefaler at du bruker en maling eller beis av absolutt toppkvalitet også til det siste strøket. I produksjonen av Ultimalt kledning bruker vi Jotun Drygolin Ultimat for malte (dekkende) flater og Jotun Trebitt Superbeis til transparente flater. Bruker du samme maling eller beis som vi har benyttet på mellomstrøket, vil du få en kledning som både ser bra ut og er vedlikeholdsfri i lang tid. Sjekk ut Jotuns systemoversikt for fabrikkmalt kledning.

Ultimalt kledning kan imidlertid overmales/beises med de fleste anerkjente merkene som er i salg hos byggevarehandlere og fargehandlere. Vær nøye med å følge malingsleverandørens anbefaling om påføringsmengde, værforhold og tørketid. Og styr unna «billigprodukter». Disse kan nemlig koste deg dyrt på sikt da kvalitetsforskjeller på maling og beis erfaringsmessig er betydelige.

Det er verdt å være oppmerksom på at beis er mer vedlikeholdskrevende enn maling. Beis bør vedlikeholdes hvert 2.-8. år, mens for maling varierer systemene på markedet fra 5 til 12 år. Valg av type toppstrøk og kvaliteten på denne påføringen bestemmer vedlikeholdsintervallene.

 

Vær også oppmerksom på at behov for senere vedlikehold vil variere med klimatiske forhold. Med Ultimalt kledning har du det aller beste utgangspunktet for en kledning som varer i generasjoner dersom du og dine etterkommere følger våre og malingprodusentenes anbefalinger.

 

Følg alltid anvisninger fra malingsleverandøren før du går i gang med det siste toppstrøket.